Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dni

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dni PDF ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dni

Kupující

Jméno a příjmení :Obchodní podmínky

Adresa :

Telefon:

 E-mail:

Prodejce

Naše Nářadí

 Marketa Malisova
Tovární 426,73552 BOHUMÍN 

IČ: 09401521
DIČ : CZ0051055928

Adresa pro zaslaní zásilek 

Naše Nářadí

Marketa Mališova

Suchardová 1 

Ostrava přívoz

702 00

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy Vážení, dne …...................... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.nasenaradi.cz s vámi uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo ............................................................................................................................................................. Toto zboží jsem převzal  dne ...............… Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji. Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ............... Kč a .......... Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ….........................................,nebo poštovní poukázkou na mou adresu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 S pozdravem .............................................. (vlastnoruční podpis)

Přílohy: Kopie kupního dokladu